Er det noe du savner på vår hjemmeside?

Har du vært ute og startet? Eller er det annet du gjerne vil at vi skal legge ut her?
Vi ønsker oss både bilder, resultater osv, så send gjerne inn til en av våre administratorer eller til klubbmailen. 

På forhånd takk!

Følg oss også gjerne på facebook @hedemarkenrideklubb !

Kontakt oss

Ønsker du å bli medlem?

Postadresse:
Hedemarken Rideklubb
Postboks 270
2302 Hamar

E-post:
Hedemarken.rideklubb@live.no

Priser:
Senior kr 600 per år
Familie kr 900 per år

Kontingenten gjelder for ett år og dekker 8 utgaver av Hestesport fra Norges Rytterforbund.

Medlemskap tegnes for ett kalenderår og gjelder fra betalingen har skjedd. Oppsigelse av medlemskap må gjøres skriftlig innen utgangen av året. Skyldig kontingent blir sendt til inkasso

Lov for Hedemarken Rideklubb

 

Styret for 2019

Leder: Janne Syversen Mob: 950 60 936

Nestleder: Anne-Heidi H. Kjernmoen Mob: 988 99 566

Styremedlem/kasserer: Reidun Bjørnstad Mob: 915 18 692

Styremedlem/ sekretær: Daniel Øvstetun Mob: 952 71 823

Styremedlem: Mari Røsbak Mob: 971 21 011

Varamedlem: Frøydis Wardenær Mob: 948 95 902

Varamedlem: Oda Kristine Nilsen Mob: 481 18 975

 

Politiattester

Det er vedtatt i Norges Idrettsforbund at det kreves politiattester av personer/trenere innen organisert idrett som har omgang med barn og ungdom. Dette gjelder for de personer som i vesentlig grad har et tillitsforhold eller ansvarsforhold i forhold til mindreårige.

Kontaktpersonene for dette innen vår klubb er: Daniel Øvstetun og Janne Syversen. Ta kontakt dersom du har spørsmål eller trenger en slik attest

Våre komiteer

Dressurkomité:
Anne-Heidi Kjernmoen, Nina Holland og Lena Engebretsgård

Sprangkomité:
Marianne Lunde, Silje Bakke og Eirin Løberg

Rekruttkomité: 
Ann Kirsten Stenberg og Monica Stenbæk

Lyst å sitte i en av komiteene?
Gi oss beskjed. Her er det alltid behov for en hjelpende hånd.

 

Treningsstøtte og refusjon av startavgifter:
Hedemarken Rideklubb har gjennom mange år hatt en ordning med tildeling av treningsstøtte og refusjon av startavgifter fra starter utenfor egen klubb fra LA-nivå og oppover. Dette er to forskjellige tilbud som medlemmer har anledning til å søke på årlig. 

- Kriteriene finner du i organisasjonsplanen vår.
- Søknadsfristen er innen utgangen av november. 

Alle som søker må fylle ut gjeldende skjema. Dersom dette ikke brukes, vil søknaden om treningsstøtte bli avvist. Skjema for startavgifter, og skjema for treningsstøtte.