Siste fra nettbutikken:

Hus_Y8A6681

Veggbilde på akrylglass i str. 70 x 100

HY8A7568_batliv_digi

Høyoppløselig digital bildefil

 • Artnr: HY8A7568_SV

Beskrivelse av artikkelen

Bildefilen leveres via Dropbox til  e-postadresse som oppgis i kasse. 

Leveringstid: Max 1 virkedag

Ved kjøp av bruksrett til bildefilen er kjøper inneforstått med at følgende leveringsbetingelser gjelder:

 1. Disse leveringsbetingelsene gjelder med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 2. Kjøper er ansvarlig for at bildene brukes i overensstemmelse med gjeldende vilkår, lover og regler. Bildene skal ikke brukes på måter som virker sårende eller krenkende.

 3. Avtalt bruksrett erverves juridisk først når full betaling har skjedd.

 4. Hvert enkelt bilde kan ikke brukes mer enn én gang. Pris gjelder engangsbruk hvis ikke annet er avtalt, og bildet skal slettes etter anvendelse for å unngå senere misbruk.

 5. Fotografiene må ikke selges videre eller på annen måte gjøres tilgjengelig for bruk eller distribusjon separat eller frittstående fra et redaksjonelt produkt eller en nettside.

 6. Digitale bilder kan brukes til skissebruk/layout uten kostnad.

 7. Betydelig endring eller manipulering av bilder er bare tillatt etter spesiell avtale.

 8. Bruk av bilder uten avtale rammes av åndsverklovens regler om straff og erstatning, og slik bruk vil medføre 100 % høyere pris.

 9. Fotografens navn skal krediteres i tilknytning til bildet eller der det er mulig. Bruk uten kreditering vil medføre 100 % høyere pris.

 10. Hvis bestillingen skjer via en mellommann, plikter mellommannen å informere oppdragsgiveren/brukeren om disse leveringsbetingelsene og eventuell særskilt avtale som er inngått med bildeleverandøren.

Se også