Åpningstider

Helsedirektoratet stiller krav til alle i bransjen om å følge nødvendige forskrifter for å sikre at salongene drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. 

Mandag - torsdag  kl.1000 - 1630 (utover dette frem til kl.20 etter avtale).

Fredag                    kl.1000 - 1500 (utover dette frem til kl.20 etter avtale).

Lørdag etter avtale.