Åpningstider

Mandag og onsdag  kl.1100 - 1630

Tirsdag kl.1000 - 1630 i partallsuker

Tirsdag kl.1000 - 1330 i oddetallsuker

Torsdag kl.1000 - 1630

Fredag kl.1100 - 1500

Lørdag etter avtale.