Våra getter

Våra getter är av rasen svensk lantras. Vi har drygt 30 vuxna getter och 5 bockar. Varje år föds ett 40-tal killingar på gården. 

Getterna betar dels hemma på gården och dels på flera andra beten i trakten. Vi har ett samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län om att vårda delar av naturreservatet Tåsta. I dagsläget finns där två beteshagar där getterna genom bete restaurerar gamla igenvuxna skogsbeten.

Under den kalla delen av året bor alla getter hemma på gården. Getternas vinterfoder består av ekologiskt hö  (KRAV) som skördas i trakten. Vi ströar med ekologisk halm (KRAV). Högdräktiga getter, getter som är i början av digivningen och getter som mjölkar får ett litet kraftfodertillskott samt i vissa fall lusern. Vår kraftfoderblandning innehåller ingen soja.

Avelsbocken Bernhard

Killing