Soll Rutelim 310ml

  • Artnr: SOLSP18
  • På lager:1 stk

Beskrivelse av artikkelen

H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Datablad finner du HER