Soll Primer for Rutelim 30ml

  • Artnr: SOLSP0130
  • På lager:1 stk

Beskrivelse av artikkelen

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H225 Meget brannfarlig væske og damp

Datablad finner du HER