Soll Fugemasse Beige

  • Artnr: SOLSP5310Y
  • På lager:0 stk

Beskrivelse av artikkelen

Faresetninger:
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
EUH204 Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.