Radex Klarlakk Spray 500ml

  • Artnr: RAD400504
  • På lager:18 stk

Beskrivelse av artikkelen

H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol H229 - Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet