Gorilla Grab Adhesive Monteringslim 290ml

  • Artnr: TUR24800
  • På lager:4 stk

Beskrivelse av artikkelen

Monteringslim for tøffe miljøer. Gorilla Monteringslim er så allsidig at det hefter praktisk talt alle materialer. Bruksområdene er mange: bad, bygningsplater, kjøkken, støp, steinarbeid, paneler, gulvbelegg, landskapsarbeid mm. Formelen skaper et utrolig slitesterkt feste som varer lenge. Den er fleksibel, fyller hull og motstår ekstreme temperaturer. Brukes innendørs og utendørs, selv under vann. Den fester både våte og tørre overflater. Kan overmales etter herding. TEKNISK INFORMATION Påføres i temperatuer mellom +4°C og +37°C Når herdet, tåler den temperatuer mellom -40°C og +93°.

H315: Forårsaker irritasjon av huden. H317: Kan forårsake allergiske hudreaksjoner. H318: Forårsaker alvorlig øyeskade. H412: Skadelig for liv i vann med langtidsvirkninger.

H315: Forårsaker irritasjon av huden. H317: Kan forårsake allergiske hudreaksjoner. H319: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon H411: Toksisk for liv i vann med langtidsvirkninger. EUH205: Inneholder epoksybestanddeler. Kan utløse en allergisk reaksjon.