Frys Løs Spray 400ml NTO!!!

  • Artnr: KCL6944569
  • På lager:3 stk

Beskrivelse av artikkelen

Frys løs spray

Sjokkløsner fastrustede deler.
Til ekstremt fastsittende bolter, skruer og muttere.
Kjøler til ca. ÷40 °C og åpner for inntrenging av rustløsende middel.
Ekstrem krypeevne. Rustbeskytter og smører. Skader ikke gummi og plast.

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.