Bly Kompensasjon 250ml

  • Artnr: LIM2819
  • På lager:15 stk

Beskrivelse av artikkelen

Bly er allerede forbudt i bensin i mange land i Europa. Nu er eldre bensinmotorer med ventilsete som krever blyholdig bensin for smøring truet av høyere ventilseteslitasje, merkbart tap i kompresjonen, lavere motorytelse eller til og med motorskader. Blyerstatning forenkler blyfri drift av personbiler. Smører og beskytter uherdet ventilseter mot slitasje. Beskytter mot motorskader. Passer alle bensinmotorer som tidligere krevde blyholdig bensin. Tilsettes etter påfylling av drivstoff.
Blandingsforhold 1:1000. 250 ml rekker til 250 liter av blyfri bensin (EN 228).

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H318 Gir alvorlig øyeskade