Oppstalling

For informasjon om oppstalling eller spørsmål, kontakt oss på mail.

styret@grsk.no

Eller Nina Nesstrand - tlf 97404295

Parkering/oppbevaring på senteret

Parkering med strøm 250,- pr. mnd

Parkering hestehenger 100,- pr. mnd

Korttidsoppstalling - hestehotell for reisende

Vi tilbyr korttidsoppstalling for våre medlemmer til følgende priser:

-Boks  kr. 100 pr døgn. 
Det er også mulig å leie paddock med boksen.
OBS: Det skal avklares med Nina Nesstrand (97404295) i forkant, så vi har en oversikt over når det er hester på anlegget over natten.

Vi tilbyr også hestehotell for reisende som trenger et sted å overnatte hestene sine:

- Boks inklusive sluttmøkking kr 350 pr døgn. 

Betaling på Vipps til GRSK Baneleie 135808, merket navn og dato for overnattingen.

OBS:  Det skal fylles ut en egenerklæring for hestens helse i skjema på denne siden og med info om hvilken dag man ankommer. Man vil da få en bekreftelse på at bestillingen er mottatt straks stallansvarlig har mottatt eposten.

Vennligst bekreft følgende ved å fylle ut kontaktskjemaet til venstre.

1. Hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner i medhold av "lov om tiltak mot dyresykdommer" av 8. juni 1962, eller andre særbestemmelser.

2. Hesten, eller andre dyr i besetningen hesten kommer fra,  viser ikke symptomer som kan gi mistanke om slik sykdom eller annen smittsom hestesykdom.

3.Temperaturmåling(morgentemperatur) foretatt på stallen på avreisedagen er innenfor normalnivå.

4. Hesten i løpet av de siste to uker ikke vært i kontakt med dyr som etter mitt kjennskap, har lidd av eller vært mistenkt for smittsom sykdom.

Egenerklæring skal avgis før hest lastes av ved Vallermyrene Ridesenter. Pass med ID og godkjent vaksinasjon skal frevises og en kopi av pass leveres til GRSK oppstallingsansvarlig.
Kontrakt for oppstalling skal signeres og et depositum på kr 250 ved korttidsoppstalling for rengjort boks/paddock ved fraflytting skal innbetales GRSK.

Stor og lys stall plass til 30 hester.
Alle hestene har egen havn.
Store gressepaddocker om sommeren
20x60 hall. (trykk på bilde for å forstørre)

Egenerklæringsskjema for innsending digitalt

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.