Oppstalling

GRSK har 29 stallplasser i privatstallen for utleie. Stallene er lyse og fine. I tillegg til eget salskap har man ekstra lagringsplass og tørkerom. 

Inkludert i prisen er  service, flis, grovfor, skrittemaskin, longeringgrop  og tilgang til ridehaller/ridebaner

 Service mandag til fredag: Morgenforing, utslipp med ekstra dekken, foring middag ute eller inne(innslipp inkludert).Kveldsforing man-fredag går på rundgang i stallen.

Helg:  Grupper i stallen som gjør dette på rundgang.

 

Priser pr mnd:

Hest inkl 12 kg grovfor 6000,-

Ponni inkl 8 kg grovfor 5600,-

Alle hester/ponnier må ha gyldige vaksiner og vedlikeholde disse årlig. Kopi av pass og vaksiner må forelegges ved ankomst. Egenerklæring må leveres i papir eller digitalt, se nedenfor her, før avlasting.

Oppstallører plikter deg å være medlem i GRSK fra signeringsdato av kontrakt

Nye oppstallører innbetaler et depositum på kr. 1000 ( kr 250 ved korttidsoppstalling) til sikkerhet for at boks og paddock forlates rengjort ved utflytting.

Ekstra service kan bestilles for for ukedagene i en måned eller enkeltvis:

Møkking av boks kr 60 pr gang (kr 1000 pr mnd)

Skrittemaskin kr 25 pr gang(kr 400 pr mnd)

Belegg av/på kr 200 pr mnd (belegg av en gang pr uke pga trening er inkludert i vanlig service)

Møkking, belegg og skrittemaskin kr 1500 pr mnd

For informasjon om ledig kapasitet eller venteliste, kontakt:

Stallansvarlig:  Helene Henden, 40464018

Referanser bes oppgitt.

Parkering/ oppevaring på senteret

Parkering med strøm 250,- pr. md

Parkering hestehenger 100,- pr. md

Lagring av privat høy fra 990,- pr. med

Korttidsoppstalling - hestehotell for reisende

Vi tilbyr korttidsoppstalling for våre medlemmer til følgende priser:

-Boks og service kr. 250 pr døgn.OBS:  Det skal fylles ut en egenerklæring for hestens helse i skjema på denne siden og med info om hvilken dag man ankommer. Man vil da få en bekreftelse på at bestillingen er mottatt straks stallansvarlig har mottatt eposten.

Vi tilbyr også hestehotell for reisende som trenger et sted å overnatte hestene sine:

- Boks inklusive sluttmøkking kr 350 pr døgn. Evnt. service  avtales særskilt

Betaling VIPPses til GRSK Sekretariat  134919, merket navn og dato for overnattingen.

OBS:  Det skal fylles ut en egenerklæring for hestens helse i skjema på denne siden og med info om hvilken dag man ankommer. Man vil da få en bekreftelse på at bestillingen er mottatt straks stallansvarlig har mottatt eposten.

Oppstalling under kurs

Oppstalling under helgekurs fre-søndag koster kr. 1000. Gjelder i privatstallen, ikke i gjesteboksene.

Kontakt  styrets stallansvarlig.

Egenerklæring

Vennligst bekreft følgende ved å fylle ut kontaktskjemaet til venstre.

1. Hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner i medhold av "lov om tiltak mot dyresykdommer" av 8. juni 1962, eller andre særbestemmelser.

2. Hesten, eller andre dyr i besetningen hesten kommer fra,  viser ikke symptomer som kan gi mistanke om slik sykdom eller annen smittsom hestesykdom.

3.Temperaturmåling(morgentemperatur) foretatt på stallen på avreisedagen er innenfor normalnivå.

4. Hesten i løpet av de siste to uker ikke vært i kontakt med dyr som etter mitt kjennskap, har lidd av eller vært mistenkt for smittsom sykdom.

Egenerklæring skal avgis før hest lastes av ved Vallermyrene Ridesenter. Pass med ID og godkjent vaksinasjon skal frevises og en kopi av pass leveres til GRSK Oppstallingsansvarlige. Kontrakt for oppstalling skal signeres og et depositum på kr. 1000(kr 250 ved korttidsoppstalling) for rengjort boks/paddock ved fraflytting skal innbetales GRSK.

Stor og lys stall plass til 30 hester.
Alle hestene har egen havn.
Store gressepaddocker om sommeren
20x60 hall. (trykk på bilde for å forstørre)

Egenerklæringsskjema for innsending digitalt

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.