• Medlem

  Ved innmelding, benytt kontaktskjema til høyre, eller kontakt Merete Skar, skar.merete[AT]gmail.com

  Medlemskontingent:Enkeltmedlem kr. 500, Familiemedlem kr. 700 - husk å oppgi alle familiemedlemmers navn, fødselsdato, epost og adresse

  Som medlem kan du benytte Vallermyrene rideanlegg til trening og du mottar bladet Hestesport. Det er innført baneleie på anlegget.

 • Lisenser og Grønt Kort

  Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema ved siden av her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

  Les mer…
 • Spranggruppa

  Kontakt: Sprang@grsk.no

  Les mer…
 • Dressurgruppa

  Kontakt: grskdressur@gmail.com

  Les mer…
 • Dugnad spranggruppa

  Etter medlemsmøte 6. oktober 2016 gjelder følgende angående dugnadsarbeid og stevner.

  Mål- et mer strukturert system, involvere flere slik at det blir  mindre på hver.

  Les mer…
  29.03.2019 09.26

Innmelding i klubben/Melding om Grønt Kort

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

GRSK Styre

Styre valgt på årsmøte 28. mars 2019, og supplert på ekstraordinært årsmøte 23.april 2019:

Leder: Heidi Haseleid mob. 92456121  hasseleid[at]hotmail.com, økonomi-godkjenning faktura

Nestleder:  Irene Mathisen mob. 913 77470  irene[at]olavsbergetcamping.no, kasserer

Anniken Stranddal: mob. 909 22 931  annikenstranddal[at]gmail.com, styrets kontaktperson for oppstalling, gruppeleder sprang

Martine Færøvig: martinef2609[at]gmail.com Utdanningsansvarlig, grønt kort kurs

Håkon Stornes: mob 917 71414 storneshakon[at]gmail.com, søknader, budsjett

Trine Stenseth: mob 952 55973 tstenseth[hotmail.com], sekretær

Rikke Margrethe Kåsa,  web og salg av klubbutstyr

Thea Ahlbom Johansen 414 69 835 (Ungd.repr.), web og salg av klubbutstyr

Trond Idar Olsen, anlegg

Thomas Nøklegård Jansen

Varamedlemmer: Tonje Nøklegård Jansen ( ko-ordinator bruk av anlegg, baneleie) og Evy Sjøberg (kiosk)

 

Benytt epost styret@grsk.no ved henvendelser med mindre det gjelder henvendelser til et spesielt styremedlem.

Andre kontaktpersoner/ansvarsområde, alle frivillige verv:

Kiosk- Evy Sjøberg og Pernille Poulsen

Førstehjelp koordinator - Heidi Hasseleid

Klubbtrener sprang- Silje Ludvigsen , ko-ordinerer trenere og laguttak sprang, klubbnes medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Sponsorer- Nina Therese Nesstrand, kontakter sponsorer for skilt i hall

 

 

 

Styrereferater