Lovnormer GRSK

 • Medlem

  Ved innmelding, benytt kontaktskjema til høyre, eller kontakt Merete Skar, mskar4[AT]gmail.com

  Medlemskontingent:Enkeltmedlem kr. 500, Familiemedlem kr. 700 - husk å oppgi alle familiemedlemmers navn, fødselsdato, epost og adresse

  Som medlem kan du benytte Vallermyrene rideanlegg til trening og du mottar bladet Hestesport. Det er innført baneleie på anlegget.

 • Lisenser og Grønt Kort

  Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema ved siden av her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

  Les mer…
 • Spranggruppa

  Kontakt: Sprang@grsk.no

  Les mer…
 • Dressurgruppa

  Kontakt: grskdressur@gmail.com

  Les mer…
 • Dugnad spranggruppa

  Etter medlemsmøte 6. oktober 2016 gjelder følgende angående dugnadsarbeid og stevner.

  Mål- et mer strukturert system, involvere flere slik at det blir  mindre på hver.

  Les mer…
  29.03.2019 09:26

Innmelding i klubben/Melding om Grønt Kort

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

GRSK Styre

Styret per 10.03.21:

Leder:  Irene Mathisen mob. 913 77470  irene[at]olavsbergetcamping.no, kasserer

Anniken Stranddal: mob. 909 22 931  annikenstranddal[at]gmail.com, styrets kontaktperson for oppstalling, gruppeleder sprang

Trine Stenseth: mob 952 55973 tstenseth[at)hotmail.com, sekretær

Thea Ahlbom Johansen: 414 69 835 (Ungd.repr.), 

Thomas Nøklegård Jansen

Tonje Nøklegård Jansen

Mette Ahlbom  

Evy Sjøberg 

Benytt epost styret@grsk.no ved henvendelser med mindre det gjelder henvendelser til et spesielt styremedlem.

Klubbtrener sprang- Silje Ludvigsen , ko-ordinerer trenere og laguttak sprang, klubbnes medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Protokoller fra styremøter