Lovnormer GRSK

 • Medlem

  Ved innmelding, benytt kontaktskjema til høyre, eller kontakt Merete Skar, mskar4@gmail.com

  Medlemskontingent:Enkeltmedlem kr. 500, Familiemedlem kr. 700 - husk å oppgi alle familiemedlemmers navn, fødselsdato, epost og adresse

  Som medlem kan du benytte Vallermyrene rideanlegg til trening og du mottar bladet Hestesport. Det er innført baneleie på anlegget.

 • Lisenser og Grønt Kort

  Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema ved siden av her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

  Les mer…
 • Spranggruppa

  Kontakt: Sprang@grsk.no

  Les mer…
 • Dressurgruppa

  Kontakt: grskdressur@gmail.com

  Les mer…
 • Dugnad spranggruppa

  Etter medlemsmøte 6. oktober 2016 gjelder følgende angående dugnadsarbeid og stevner.

  Mål- et mer strukturert system, involvere flere slik at det blir  mindre på hver.

  Les mer…
  29.03.2019 09:26

Innmelding i klubben/Melding om Grønt Kort

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

GRSK Styre

Styret valgt på årsmøte 04.06.21:

Leder:  Tove Sanderhoff Sørensen,

Nestleder: Marius Kvalmo 

Anniken Stranddal, Styremedlem 

Trine Stenseth, Styremedlem

Anette Vasdal Gundersen, Styremedlem

Nina Nesstrand, Styremedlem

Are Rasmussen, Styremedlem

Carina Slåtta,  Styremedlem 

Alexander Jensen, Styremedlem

Siri Nordal, Ungdomsrepresentant 

Vara:

Anethe Thronsen

Pernille Poulsen

Benytt epost styret@grsk.no ved henvendelser til styret.

Klubbtrener sprang- Silje Ludvigsen , ko-ordinerer trenere og laguttak sprang, klubbnes medlemmer kan også kontakte Silje ved behov for stevnehjelp dersom Silje er på stevner

Informasjon fra styremøter

lagt til handlevogn