Viktig info angående årsmøtet

Viktig info!

Årsmøtet som skulle blitt avholdt torsdag 20. mai , må dessverre utsettes grunnet smittesituasjonen og nye koronarestreksjoner

Ny dato for årsmøte vil bli torsdag 3. juni. Dette gjør vi slik at vi forhåpentligvis kan gjennomføre årsmøtet med fysisk tilstedeværelse. Kan ikke møte gjennomføres fysisk denne datoen, blir det digitalt.

Regnskap og lignende vil komme ut en uke før møtet.

Styre vil også informere om at økonomien er dags dato under kontroll.

Er det noe du lurer på kan det sendes til styret@grsk.no

I tillegg må alle melde seg på via Mail med navn, telefon og mail til styret@grsk.no

07.05.2021 09:21