Vårdugnad

Vårdugnad

Mandag 28/3 ( 2. påskedag) er det  vårdugnad for alle klubbens medlemmer på Vallermyrene Rideanlegg fra kl 12.00 til kl 18.00, med en felles matpause i kafeen.  Dugnaden er viktig for klubbens intektsgivende aktiviteter, så dette er for alle. Vi satser på godt vær og tar det som en sosial samling. Bli kjent med folk du kanskje ikke kjenner så godt fra før. 😁

-Klargjøring av utebanen, vaske gjerder og eventuelt møkke hvis været holder til det.
-Gå over gjestestallene, tømme søppel osv.
-Rydde tribuner i storehallen.
-Rydde over stevnehindermateriell, eventuelt vaske bommer hvis det er godt oppmøte.
-Rydde/gjøre rent utendørs dommerbod.
-Vaske vant i haller om det blir tid og folk nok.
-Fordele grushaugen ved stien bak oppvarmingshallen, nedenfor kiosken.

23.03.2016 09:18