Styret informerer ang ekstraordinært årsmøte

Grenland ryttersportsklubb har innkalt til ekstraordinært årsmøte 04.02.21. Styret har tidligere skrevet en uttalelse for å informere om prosessen omkring medlemsmøte som ble avholdt 29 oktober 20, og veien videre frem mot ekstraordinært årsmøte.

 
Arbeidsutvalget nedsatt på medlemsmøte har kommet med sine anbefalinger og alternativer for oppstalling, som skal stemmes over på det ekstraordinære årsmøte. I utvalgets uttalelse kommer det frem at gruppen ikke har kommet til en enstemmig enighet, men at deres arbeid er sluttført ved flertall (4-2). Arbeidutvalgets arbeid er gjort på grunnlag av informasjon fra 2020.

Styret forholder seg til at det er oppstalling på senteret. Med bakgrunn i dette vedtok styret i desember endringer i pris på oppstalling, som iverksettes fra 1.februar.

 Noe av bakgrunnen for prisendringen er følgende:

  • Ny kontrakt for leieforhold med Porsgrunn Utvikling med noen forandringer fra tidligere. Prisen for leie av anlegget er satt noe opp.
  • Det er stort behov for vedlikehold i stallen. Bl.a lysarmaturer må byttes, vegger skal rettes opp, det er påbegynt arbeid utenfor stallen for å kunne trekke mer strøm ned til havner.
  • Uavhengighet til klubbens øvrige økonomi.
  • Konkurransedyktig pris i forhold til fasiliteter og tilsvarende anlegg.

Etter disse endringene vil det være ca. 15 hester oppstallet på anlegget fra 1 februar.

Klubbens endelige regnskap og budsjett offentliggjøres som vanlig på det ordinære årsmøte (det er ikke satt noen dato per i dag). Fordelingsnøkler i økonomien kan tas opp og diskuteres på det ordinære årsmøte.

Det ekstraordinære årsmøte vil være et verdivalg hvor medlemmene skal stemme mellom alternativene som er utarbeidet av arbeidsutvalget.
Med dette skrivet ønsker vi å sikre alle medlemmer informasjonen omkring det ekstraordinære årsmøte, med de endringer som har skjedd i etterkant av medlemsmøte. Slik at hver enkelt kan ta det valget en mener er rett for klubben videre

Styret i GRSK vil jobbe videre med klubb og anlegg uavhengig av hvilke alternative som velges på det ekstraordinære årsmøte.

 

Styrereferater, arbeidsutvalgets uttalelse og annen informasjon kan leses på klubbens hjemmeside www.grsk.no

For øvrige spørsmål kan styret kontaktes over mail styret@grsk.no

 

 

Styret GRSK                                                                                                                                                     12.01.21

12.01.2021 21:44
lagt til handlevogn