Styrerefererat 28. mars 2019

Alle styremedlemmer tilstede. Avholdt direkte etter årsmøte.

 

SAK 1/2019: Referat fra styremøter

VEDTAK: Referat etter hvert styremøte legges ut på klubbens hjemmeside (grsk.no) innen en uke etter avholdt møte.

Enstemmig vedtatt.

 

Neste styremøte 31.03.19 kl 19.00.

Leder Heidi Hasseleid, nestleder Irene Mathisen, Martine Færøvig, Anniken Stranddal, Håkon Stornes, Rikke Margrethe Kåsa, Thea Ahlbom Johansen, Trine Stenseth(referent), Evy Sjøberg og Tonje N. Jansen

29.03.2019 09.18