Styremøte 7. mars 2016

Tid: 07.03.2016   Kl. 1930
Sted: Vallemyrene
Referent: Anniken Strandal
Deltagere: Anne Gjeruldsen, Cecilie Skar, Thor Fredrik Borgersen, Thoralf Sandnes, Mette Ahlbom, Thor Austad
Forfall: Silje Poulsen
 
Sak 01/16
Hendelse forløpet rundt diskusjonen om leie av skolestallen og gamle stallen (bygg 14)
Det må tas en beslutning om leie av skolestallen og bygg 14.
Porsgrunn Utvikling har kommet med et tilbud den 26.02.2016, på skole stallen og bygg 14, som gjelder frem til 15.03.2016 1200.
Det nye styret vil be Porsgrunn Utvikling om en utsettelse av svarfrist.
Ansvar : Thor
 
Sak 02/16
Styret har besluttet å be Jan Erik Langangen om hjelp til å få en dialog / løsning med Porsgrunn Kommune og Porsgrunn Utvikling.
Ansvar: Thor
 
Sak 03/16
Rune Ripel har vert i kontakt med Kulturdepartementet  for å se på hvor vi står opp i mot Porsgrunn Kommune og Porsgrunn Utvikling. Det ligger tippemidler for kr 12,8 millioner på Vallermyrene leir. 
Ansvar:Rune
 
Sak 04/16
Mail fra Torbjørg Antonsen, leder for Telemark og Vestfold Rytterregion, om at vi må få en leder på plass.
Ansvar: Alle
 
Sak 05/16
Medlemsregisteret blir fortsatt administrert av Merete Skar
Ansvar: Merete
 
Sak 06/16
Ansvarsområder:
Mette Ahlbom: Kontaktperson for kioskkomitéen inn mot styret. Har også med hall utleie og logistikken for banene.
Anne Gjeruldsen: Har kontakt oven for Mindis og stallen på Vallermyrene.
Thoralf Sandnes: Har vanning med Mindis, som vanner som vanlig frem til ny beskjed blir gitt.
Anniken Strandal: Bindeledd mellom spranggruppa og styret.
Cecilie Skar: Tar over å betale regninger fra Kultangen Regnskap.
Thor Austad: Ansvarlig for stallen på Vallermyrene. Skal være bindeledd sammen med Thor Fredrik i jobben vi skal gjøre sammen med Jan Erik Langangen mot Porsgrunn Kommune og Porsgrunn Utvikling.
Thor Fredrik: Være bindeledd sammen med Jan Erik Langangen og Thor Austad

Sak 07/16
Rytterstøtte. Det må utarbeides plan/oversikt. Det var en del diskusjon om hvilken modell man skal gå for. Fortsatt til diskusjon.
Ansvar: Alle
 
Sak 08/16
Økonomi: Vi må sette av sånn ca. 150 000Kr. i løpet av et år. Det er lite aktivitet på anlegget i Mai, Juni, juli og August.
Ansvar: Thor


Sak 09/16
Mette Ahlbom:
- Får en oversikt over hvem som har betalt av sponsorene våre ( skilter i hallene) til neste styremøte.
- Legger ut på FB stallen at man må rengjøre boksene.
- Vi har fått en ny sposor (reklame skilt i hallene) Dag Bonheim, de skal også stå på proppene til stevnene våre, tar dette opp i sprang gruppa og Anne Mari
Ansvar : Mette
 
Sak 10/16
Oppgjør for stevnene vi har må bli bedre. Det er regnskapsføreren vår Mariann Evjen som vil ha en enkel forside. Det skal opp i sprang komitéen også
Ansvar: Anniken
 
Sak 11/16
Anniken Strandal  sjekker ut priser på tid taknings anlegg
Ansvar: Anniken

30.08.2016 12.27