Styremøte 5. april 2016

Tid:05.04.2016   Kl. 1930
Sted: Vallermyrene
Referent: Anniken Stranddal
Deltagere: Anne Gjeruldsen, Cecilie Skar, Thor Fredrik Borgersen, Mette Ahlbom, Thor Austad
Forfall: Thoralf Sandnes og Silje Poulsen
 
 
Sak 24/16
Informert styret om møtet med porsgrunn utvikling ang felleskostnader. Anniken Strandal og Thor Austad var på møtet med PU. Det var en del spørsmål om fellesutgiftene, men styret venter med å ta de opp med PU etter at vi (Jan Erik Langangen, Thor Fredrik Borgersen og Thor Austad) har hatt et møte med Lia (styreformann i PU)
Ansvar : Thor Fredrik og Thor


Sak 25/16
Nøkler gitt ut til Cecilie Skar, Thor Fredrik Borgersen og Anniken Strandal. Det er 1 igjen til Thoralf eventuelt
Ansvar : Thor
 
Sak 26/16
Traktoren er på reparasjon og det kommer på ca. 30000Kr . I den forbindelse ble det sett på en ny traktor, vi ville få et mellomlegg på 150000Kr + de 30000Kr som måtte fikses på den gamle traktoren. Styret velger da å beholde den gamle traktoren.
Ansvar: Thoralf
 
Sak 27/16
Lage en serves avtale med Ak-Maskin. Mette tar kontakt med AK-maskin for å få det på plass.
Ansvar Mette
 
Sak 28/16
Thoralf setter system på vedlikehold av traktoren
Ansvar: Thoralf
 
Sak 29/16
Tilbud fra Per Bjørnstad (Huset på Prærien AS) om levering av ridebanebunn. 57T filt (to typer filt) levert fra Per (30/70). 15cm sand, da blir det 20-25 cm totalt med filten. Sand Per mener at morenesand er den beste sanden til denne type filt. For morenesanden skal de ha 80Kr tonn urenset (det kan forekomme store stener). Jan Tore: bruker 0,2-0,4 sand
Tilbudet fra Per Bjørnstad er på 14000kr totalt for sand og filt.
Ansvar: Alle
 
Sak 30/16
Per kom med et tilbud på vanningsanlegg (alt inkludert). Eks pumpe 16200Kr for pumpen (rørlegger kan hjelpe oss med montering)
Pris: dyser 1 pr kortside og 2 pr langside = 6 stykker + kontroll boks. Kr 191000 for totalpakke Vanningsanlegg.
Ansvar: Alle
 
Sak 31/16
Styre går enstemmig inn for å kjøpe bunn av Per Bjørnstad(Huset på Prærien AS)
 
Sak 32/16
Store hallen blir stengt for sommeren, men vil være åpen fra 1700 frem til den nye banen er klar
 
Sak 33/16
Legge ut på nettet ang bestemmelser om oppvarmings
?
 
Sak 34/16
Thor Fredrik ser videre på vanningsanlegg ute.
Ansvar: Thor Fredrik
 
Sak 35/16
Vedtatt at Cecile Skar tar over betaling av regningene til GRSK sammen med Thor Austad
 

30.08.2016 13.13