Styremøte 31. mars 2019

Tilstede: Heidi (leder), Martine, Irene, Rikke, Anniken, Trine (ref),Thea (ungdomsrepresentant), Tonje (vara),  Evy (vara) og Rune (gjest)

2/19 Økonomi
Styret ser alvorlig på dagens økonomiske situasjon. Det er høy kortsiktig gjeld og lite penger på konto. Det vil arbeides fremover med å få full oversikt før det legges planer for veien videre. I dette arbeidet vil styret benytte seg av hjelp fra eksterne ressurser.
Det besluttes at økonomi er en fast sak som tas opp ved alle styremøter.

3/19 Organiseringsplan
Styret setter opp organiseringsplan og fordeler ansvarsoppgaver for drift. Utført.

4/19 Oppstalling
Helgeforing: Spørsmål om tidligere ordning opprettholdes når noen med helgejobb har flyttet. I løpet av møtet mottas bekreftelse på at ordningen følges videre slik den er.

Ønske om oppstalling/venteliste: Mail med ønske om oppstalling f.o.m juni behandles. Kontrakt sendes og følges videre opp av oppstallingsansvarlig.

5/19 Offisiell klubbtrener
Forslag om at klubben har en offisiell klubbtrener som kan være behjelpelig for klubbens ryttere på stevner behandles. Treneren lønnes ikke av klubben.
Silje Ludvigsen er foreslått og ønsker dette.
Enstemmig vedtatt av styret.

6/19 Anlegget
Skadedyrsabonnement: Det står musefeller i stallen som vi betaler for. Det besluttes å avvikle dette. Leder tar ansvar for å si opp avtalen.
Søppelcontainere: Har vi for mange søppeldunker/containere på anlegget? Besluttes at vi går over hva vi har i forhold til behov, samt hva vi betaler for disse. Leder tar ansvar for dette.

7/19 Dugnadsmat under stevner
Det fremmes forslag om ordning for dugnadsmat under stevner. Brødmat serveres to ganger i løpet av stevnedagen via kiosken. Kaffe, te eller saft står fremme.
Forslaget vedtas enstemmig.

8/19 Rideskole stevne
Et rideskole stevne ble avlyst i mars. Det besluttes av dette kan avholdes 19/5 med trening dagen før.
Arrangørkomitè: Heidi, Rikke og Thea

9/19 Forespørsel om leie av anlegget
En mann fra en lokal hundeskole har tatt kontakt med ønske om å leie en hall en dag i uken. Styret ønsker mer informasjon før det lages noen avtale. Leder tar ansvar, saken tas opp på nytt ved et senere styremøte.

10/19 Klubbklær
Vi har liggende en del klær i sekretariatet. Det besluttes å få en oversikt over dette og selge ut noe av det vi har. Evt ta i mot bestillinger.
Thea og Rikke tar ansvar for å følge dette videre.

 

Dato for neste møte:                     Mandag 08.04.19
Frist for innkommende saker:   Torsdag 04.04.19

02.04.2019 11.59