Styremøte 26.april 2016

Tid: 26.04.2016   Kl. 1930
Sted: Vallermyrene
Referent: Anniken Strandal
Deltagere: Anne Gjeruldsen, Cecilie Skar, Thor Fredrik Borgersen, Thoralf Sandnes, Mette Ahlbom, Thor Austad
Forfall : Silje Poulsen
 
Sak 36/16
Styret diskuterte  flere D-stevner i sprang på utebanen.
 
Sak 37/16
Styret har vedtatt at GRSK skal bli totalleverandør av høy, så fra 1/7-16 tilbyr GRSK tørt høy også.
Ansvar: Mette
 
Sak 38/16
Storehallen stenges fra 1/5-16, men blir åpnet igjen når arbeidet på oppvarmingshallen blir satt i gang.
 
Sak 39/16
Trine Stenseth har levert en ny og mer utfyllende søknad om å ha sprangtreninger på Vallermyrene. Trine vil da bare ha treninger i helgene som hallene ikke er opptatt
Ansvar: Thor
 
Sak 40/16
Else Christine Nygård søker om å bakkearbeid og sprangtreninger på Vallermyrene. Styret har kommet frem til at Else Christine får godkjenning til bakkearbeid, men ikke sprangtreninger.

 

30.08.2016 12.28