Styremøte 23.02.21

Styremøte 23.02.21

Tilstede: Heidi Hasseleid, Irene Mathisen, Thomas Jansen, Tonje Jansen, Mette Ahlbom, Trine Stenseth

Forfall: Evy Sjøberg, Anniken Stranddal, Thea Johansen

 

Nye kontrakter for oppstallører må ferdigstilles og være klare innen utgangen av mars. Tonje og Thomas arbeider videre med forslag.

Dugnadspoeng. Liste for premiering av dugnadspoeng er oppdatert. Legges ut på hjemmesiden når det er klart.

Innkommet sak fra medlemmer ang korttidsoppstalling og fakturering for dette. Ordningen per nå er at betaling for korttidsoppstalling vippses til konto. Betalingen merkes korttidsoppstalling, ant dager og hvem det gjelder. Styremedlem med tilgang til vippskonto sjekker betaling.
Korttidsoppstalling med service i hovedstallen faktureres av Helene.

23.02.2021 21:07