Styremøte 23. mai 2016

Tid: 23/5-2016
Sted: Vallermyrene leir
Referent: Anne Gjeruldsen
Deltakere: Thor Austad, Thor Fredrik Borgersen, Anne Gjeruldsen, Mette Ahlbom, Cecilie Skar, Anniken Stranddal.
Forfall: Silje Poulsen og Thoralf Sannes


Sak 41/16
Økonomi:
Faktura fra elektriker på 111.000,-
Rune må se over for å sjekke at alt stemmer.
Per i dag er det 600.000,- på konto, hvorav 500.000,- er satt av til bane osv.
Cecilie og Mette får tilgang til konto.
Ansvar: Thor


Sak 42/16
Bane:
Venter på å få en signert godkjennelse på at kombinasjonen med filt og sand holder mål. Mette holder kontakt med Per.
Ansvar: Mette


Sak 43/16
Vanningsanlegg:
Venter på godkjenning for å sette det opp, da vi må søke om å grave osv.
Ca pris er 35.000,- for et godt popup anlegg.
Mette tar kontakt med sin bror om pris på graving.
Vanningsanlegget skal være på plass innen 1/7-2016
 
Ansvar: Thor Fredrik og Thoralf


Sak 44/16
Høy:
Styrevedtak : Enighet om å gå videre med vedtaket om at klubben tilbyr høy. Mette får pris på frakt osv.
 
Sak 45/16
Gresshavner:
Styrevedtak: Blir ikke tilbudt. Det bygges fem nye havner.
 
Sak 46/16
Styrevedtak: Enighet i styret om at Mindis ikke skal tilby ekstra tjenester utover dagens tilbud.

30.08.2016 12.48