Styremøte 21. mars 2016

Tid: 21.03.2016   Kl. 1930
Sted:Vallemyrene
Referent: Anniken Strandal
Deltagere:Anne Gjeruldsen, Cecilie Skar, Thor Fredrik Borgersen, Thoralf Sandnes, Mette Ahlbom, Thor Austad
Forfall: Silje Poulsen
 
Sak 12/16
Det er ikke blitt noen løsning på leder vervet
Ansvar: Alle
 
Sak 13/16
Styret har mottatt en søknad om sprang trening på Vallmyrene ride anlegg fra Trine Stenseth. Styret vil gjerne ha en mere detaljert søknad.
Ansvar: Thor
 
Sak 14/16
Fakturering av stallen, vi spør siv Helset om hun vil fortsette med denne jobben, hvis ikke så tar Anne over
Ansvar : Mette
 
Sak 15/16
Beskjed fra Mariann Evjen til dressur og sprang gruppene om de ikke kan bruke et oppgjørsskjema for sekretariatet og kiosken.
Ansvar Thor  og  Mette
 
Sak 16/16
Det blir laget en dugnadspost i avgift registeret, denne skal bruken når noen har jobbet dugnad. Ved å gjøre det på denne måten så får man ikke differ på stevne oppgjøret.
Ansvar: Mette og  Thor
 
Sak 17/16
Cecilie Skar tar over oppstalling under stevner i sprangen og lager et oppstallingssystem
Ansvar  :Cecilie
 
Sak 18/16
Det har kommet forespørsel til styret om det er rabatter å få når man har flere hester. Styret har kommet frem til at det er det ikke.
 
Sak 19/16
Cecilie Skar tar over betaling av regningene til GRSK
 
Sak 20/16
Traktoren er på service etter hendelsen på stevne
 
Sak 21/16
Dugnad 2 påskedag, Kl. 1200 til Kl.1800 legges ut på FB
Ansvar: Mette
 
Sak 22/16
Thor Fredrik Borgersen sjekker pris på vanningsanlegg ute
Ansvar : Thor Fredrik
 
Sak 23/16

30.08.2016 12.19