Referat styremøte 24.11.20

REFERAT STYREMØTE 24.11.20

Tilstede: Heidi Hasseleid, Irene Mathisen, Thomas Jansen, Mette Ahlbom, Trine Stenseth, Trond Olsen
Tore Ludvigsen deltok som gjest i første del av møtet.

Forfall: Anniken Stranddal, Thea Johansen, Tonje Jansen, Evy Sjøberg

 

Innlegg til styret av gjest Tore Ludvigsen:
Tore har kontaktet styremedlemmer for ønske om kontakt med styret og er på det grunnlaget invitert til første del av styremøtet i dag. Tore informerer litt om historikk for anlegget fra tyskerne bygde anlegget til i dag. Han har selv vært svært delaktig i arbeidet med å utvikle senteret til et rideanlegg i nyere tid. Det oppleves at det er store krefter som ønsker å legge ned stallen i dag. Tore anmoder styret til å tenke grundig gjennom dette, før det eventuelt legges ned. Tore legger vekt på at det er synd om miljøet rives opp og tilbudet bortfaller for dagens oppstallører. Han er også opptatt av senteret som et rideanlegg og hva som da vil skje med kulturen til anlegget og driften av senteret som et aktivt ridesenter. Han anmoder at styret også tenker gjennom hva slags innstilling styret har til alternativene som legges frem for medlemmene ved det ekstraordinære årsmøte 10.desember, da dette kan ha en påvirkning på hvordan medlemmene stiller seg til saken. Tore uttrykker bekymring for at anlegget og historikken som et hestesenter kan gå i grus ved eventuell nedleggelse av stallen.

Møte med Porsgrunn utvikling torsdag 19.11.20 angående leieavtale. Mette og Heidi deltok fra styret. Det skal utarbeides ny kontrakt fra 01.01.2021. Mer informasjon kommer når kontrakten mottas fra PU.

 

Det ble ikke tid til å gjennomgå alle innmeldte saker ved dette møtet.
Saker som ikke ble gjennomgått/behandlet tas videre til neste møte 01.12.20

Nye saker kan meldes på mail til styret@grsk.no

24.11.2020 22.24