Referat styremøte 23.08.2021

Referat styremøte i Grenland ryttersportsklubb

Møtenummer: 4/2021

Dato: 23.08.2021

Kl: 19:00

Sted: Vallermyrene, kafeen. Teams lenke for dem som ikke har mulighet til å stille fysisk 

Tilstede: Tove S. Sørensen, Are Rasmussen, Nina Nesstrand, Trine Stenseth, Pernille Poulsen (vara), Marius Kvalmo, Carina Slåtta, Anette V. Gundersen, Siri Nordal, Aleksander Jensen.

Sakliste

Oppfølging aksjonslisten (eget excel-ark)

Diskusjonssaker

Sak 1: Oppfølging og tilbakemelding samarbeidsmøte grengupper og styret mandag 16 august.

Sak 2: Oppfølging og tilbakemelding medlemsmøte torsdag 19 august. 

Sak 3: Møte med Porsgrunn Utvikling uke 35, deltakere og tidspunkt

Sak 4: Status flissalg


Beslutningssaker: 

Sak 1: Stand/utsalg på anlegget

Beslutning: Styret og grengrupper går i dialog om hvordan firmaer kan presenteres på klubbtøy, sjabraker osv. Og lager retningslinjer for dette. Frem til dette er gjort holder klubben en lav profil i fht bruk av andres logo. Innkjøpte sjabraker med påtrykt logo i tillegg til klubbens holdes tilbake inntil videre.

Enstemming vedtatt.

Sak 2: Gjennomgang av varetelling høy og flislager ++

Beslutning: Styret ser at denne saken kan ha blitt fremstilt feil, og beklager for dette. Det er gjort gjennomgang av klubbens varelager av høy, og det er konkludert med at det er ok. Vi ønsker varetelling og nærmere gjennomgang av varelageret til neste styremøtet. Det etableres gode rutiner med varetelling av lager nå som vi har begynt med flissalg.  

Enstemmig vedtatt

Sak 3: Kiosk utestevner.

Beslutning: Styret ser positivt på å etablere en enkel kiosk ute, som kan være klar til bruk ved neste utesesong.

Enstemming vedtatt

Sak 4: Ugyldig oppsigelse av avtale med Grenland Hest og Ryttershop

Beslutning:  Oppsigelsen av avtalen anses som gyldig og det er per i dag ingen avtale med butikken. . Styret er åpen for en dialog og samarbeid med Grenland Hest og Ryttershop, og de bes komme med forslag til en ny avtale som drøftes med styret. Alle slike avtaler bør inngås og avsluttes av styret. 

 Enstemmig vedtatt

 

Sak 5: Utnevne barneidrettsansvarlig 

Beslutning: Nina Nesstrand utnevnes til ansvarlig.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 6: Utnevne ansvarlig for politiattest

Beslutning: Nina Nesstrand utnevnes til ansvarlig. 

Enstemmig vedtatt

 

Sak 7: Lønn ved klargjøring av bokser til store stevner

Beslutning: Jobben kan gies til ungdommer i ungdomsgruppen som ønsker å gjøre dette, og lønnes med pris pr boks 40kr. Det gies ikke dugnadspoeng for lønnet arbeid.

Enstemmig vedtatt

 

Sak 8: Betaling av helgekurs 

 Beslutning:  Styret tar ikke stilling til dette nå, og de som arrangerer kursene sørger for at det blir ordnet.  Settes som sak senere. 

 Enstemmig vedtatt 

 

Sak 9: Justering av pris for leie av anlegget

Beslutning: Leieprisene justeres og oppdateres på hjemmesiden.

Enstemming vedtatt 

Annet: 

Pernille Poulsen trekker seg fra sitt verv som varamedlem i styret. 

26.08.2021 12:34
lagt til handlevogn