Referat Styremøte 06.09.2021

Innkalling til styremøte i Grenland ryttersportsklubb

Møtenummer: 5/2021

Dato: 06.09.2021

Kl: 21:00 

Sted: Teams  

Tilstede: Anethe Trondsen, Carina Slåtta, Marius Kvalmo, Nina Nesstrand, Anette V. Gundersen, Tove Sørensen, Annikken Stranddal, Beate Kåsa Stensrud (leder dressurgruppa, ikke stemmeberettiget)
Beslutningssaker: 

Sak 1:  Lys i storehallen

Beslutning: Det var full enstemmighet blant de stemmeberettigede deltakerne i møtet å gå for alternativ 1, å montere nytt lys. Det ble også enstemmig vedtatt å benytte Claussen Elektro som leverandør.

06.09.2021 22:03
lagt til handlevogn