Referat styremøte 05.10.20

Referat styremøte 05.10.20

Tilstede: Heidi, Irene, Trine, Mette, Tonje, Thomas, Tonje, Trond, Anniken
Ekstern: advokat Andreas Nyhaug
Forfall: Thea

- Advokat Nyhaug informerer om situasjon i sak mellom oppstallør og klubben. Styret vedtar at klubben ikke går videre med saken, etter oppstallør fikk medhold..

- Heidi er tilbake i lederrollen etter permisjon. Irene er da tilbake i rollen som nestleder.

- Styret jobber kun med saker knyttet til klubb/anlegget frem mot neste møte i november.

Nye saker kan meldes på mail til: styret@grsk.no

08.10.2020 11.48