Referat Styremøte 02.08.2021, del 2

Sak 3: Klubbtøy for styret og grengruppene 

Det foreslås å kjøpe inn profileringstøy for medlemmer i styret og grengrupper, der styret sitt tøy merkes med Styret, og grengruppers tøy merkes med hhv Sprang og Dressur. Tøyet skal brukes på stevner slik at vi kan være synlige for besøkende. 

Forslag til vedtak: det kjøpes inn et sett med t-skjorte, fleecejakke og genser til hvert medlem i grengrupper og styret som merkes med klubbens logo og hvilken gruppering man representerer. 

Beslutning: Diskusjon med ulike meninger fra styremedlemmer. Stort sett positive til synlighet og klubbklær, noen ønsker å vite ca. kostnad og mulighet for sponsing, før det vurderes å handle inn.

Spranggruppe har foreslått å handle inn vester for banemannskap for å synliggjøre klubbens medlemmer og personell på stevner.

Vedtak:

Styret sjekker priser for fleezejakker og t-skjorter, samt mulighet for sponsing før det handles inn.

Anethe sjekker med spons for vester i forbindelse med personell til stevner.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Forespørsel fra dressurgruppa om temakveld

Dressurkomiteen ønsker å arrangere et kurs i mental trening for ryttere. Vi har vært i kontakt med Anne Fylling Frøyne i Olympiatoppen og hun har mulighet til å komme til Vallermyrene en kveld i høst, om koronarestriksjoner tillater det. Kurset vil vare 2 x 45 min og vil være åpent for både sprang og dressurryttere og ellers andre interesserte. Hun tar kr. 8000 for et slikt kurs og dressurgruppa ønsker derfor å søke styre om støtte til dette. 

Forslag til vedtak: Dette applauderes da det kan være nyttig for alle klubbens ryttere. Klubben dekker kostnadene, og alle klubbens medlemmer inviteres på arrangementet. 

Beslutning: Styret er positive til forslaget. Styret vedtar at klubben kan dekke halve kostnaden. Resten må dekkes inn på annet vis.

Enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Ridebanebunn storehall 

Hva gjør vi før innesesongen starter? Underlag på banens kvalitet må fremskaffes, og også foreslåtte tiltak. Medlemsmøte må avholdes for diskusjon av ulike alternativer.  

Forslag til beslutning: Walber bes om en vurdering av bunnen og involvering av medlemmer/beslutning tas basert på denne. 

Beslutning: forslag til vedtak godkjennes. Det gjøres vurdering etter befaring på et medlemsmøte i uke 32 eller uke 33.

Sak 6: Samarbeidsmøte styret og grengrupper 

  • halvårsplan q3 og q4 2021
  • stevneregnskap og rutiner for utbetalinger av fakturaer og godtgjørelser til teknisk personell.
  • Forarbeid og etterarbeid i forbindelse med stevner
  • felles arrangementer 
  • klubbtrenere
  • ansvarsdeling styret og grengrupper
  • premier og gavekort avtale. Samarbeid hesteutstyrsbutikk

Forslag til vedtak: Tove og Marius avtaler et møte med ledere av grengrupper og går gjennom punktene over. 

Beslutning: Forslag til vedtak godkjennes. Det bør stille minst to representanter fra hver grengruppe, samt minst to fra styret. Alle representanter blir invitert. Foreslås møte i uke 33.

Enstemming vedtatt.

Sak 7: Oppgradere klubbens hjemmeside

Klubbens hjemmeside er lite oppdatert og vanskelig å finne fram på. Det er behov for oppgradering av hjemmesiden. Kenneth Johnsen har meldt seg til å lage ny hjemmeside for klubben, basert på loopia som leverer dagens hjemmeside. 

Forslag til vedtak: Moderatorgruppen (Anette V. Gundersen, Thea Alhbom, Anniken Stranddal, Tove S. Sørensen, Siri Nordal og en fra dressurgruppen) får ansvar for å lage struktur til ny hjemmeside, Kenneth utvikler siden. 

Beslutning: Forslag til vedtak godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 8: Søknad om støtte - deltakelse i EM for ponni

Styret har mottatt en søknad om støtte fra en av våre ryttere som skal delta i EM for ponni i Polen i august. 

Beslutning: Klubben støtter Thea med 5000kr. Grunnet klubbens økonomiske er det på nåværende tidspunkt ikke mulig å utbetale større sum til rytterstøtte. Alle styremedlemmer stemmer for støtte, sum på 5000kr vedtas ved flertall 4 mot 3.

Oversikt økonomi per 30.07.2021: 

Klubben har 314.000,- totalt på konto. Utestående betalinger er 14.600,- i tillegg til ubetalt husleie fra og med april (1,5 mnd ettergitt, vi har søkt om ytterligere lettelser). 

10.08.2021 20:03
lagt til handlevogn