Referat styremøte 01.12.2020

Tilstede: Heidi Hasseleid, Irene Mathisen, Tonje Jansen, Thomas Jansen, Mette Ahlbom, Trine Stenseth, Anniken Stranddal, Evy Sjøberg

 

Frafall: Trond Olsen, Thea Johansen

 

  • Ekstraordinært årsmøte 10.desember utsettes etter anbefalinger fra kommuneoverlege og gjeldende smittevernsrestriksjoner.
  • Sak fra oppstallør ang pris for lagring av høy: summen er høy og per kvadratmeter lik flotte lokaler i sentrum. Styret gjennomgår saken. Flertall beslutter at pris på 990kr blir værende slik den er i dag.
  • Stalleie: ny leiepris for stalleie fra 1.februar. Prisen settes opp til 6000kr per mnd inkl 12kg høy, 1 flisball per uke og service slik som i dag. Det vil være mulig å kjøpe ekstra flis og høy, og ekstra tjenester lik tilbudet i dag.
    De som allerede har kjøpt inn eget høy vil få fratrekk på 1000kr per mnd ut juni 2021. Pris for lagring av høy på anlegget er 990kr per mnd. Fra 01.juli 2021 vil stalleie være 6000kr per mnd uavhengig om en holder eget høy eller ikke.

Styret utarbeider en uttalelse til medlemmene med nødvendig informasjon.

02.12.2020 16.14