Redegjørelse fra styret. Corona vedtak

 

Corona vedtak for Vallermyrene rideanlegg.

 

Det ble avholdt ekstra styremøte i Grenland ryttersportsklubb 04.04 hvor følgende ble vedtatt:

 

VALLERMYRENE RIDEANLEGG FORBLIR STENGT FOR ALLE SOM IKKE HAR HEST PÅ ANLEGGET.

 

Styret forholder seg til skriv fra Porsgrunn Kommune datert 03.04. Styret har også rådført seg med kultur- og idrettssjef i Porsgrunn kommune, i forhold til dagens situasjon og hvordan vi bør forholde oss til dette.
Vedtaket er gjeldende frem til nytt skriv med retningslinjer fra kommunen kommer og nytt styrevedtak foreligger.
Det er antydet ny informasjon fra kommunen 13.04.

 

Det besluttes videre at styret ikke søker kommunen om ytterligere aktivitet i denne perioden.

Den store ridehallen forblir stengt, og det utarbeides skjerpede retningslinjer for stallen og oppstallører.

Gjestestaller er stengt, og det tilbys for tiden ikke korttids-oppstalling.

Smittevern er første prioritet. Begrunnelsen for å holde anlegget stengt bunner i dette. Styret viderefører tiltaket om stengning for å begrense risiko for spredning, og sikre at oppstallører kan ivareta sine hester på en trygg og sikker måte.

Det vil bli mulig for de som har forhåndsbetalt baneleie (årsleie, månedsleie) å få tilbakebetalt noe for perioden anlegget er stengt. De det gjelder bes henvende seg til styret på mail: styret@grsk.no

Vedtaket ble enstemmig vedtatt av styret i Grenland ryttersportsklubb ved møte 04.04.20.


Eventuelle henvendelser og spørsmål kan rettes til styret på mail: styret@grsk.no

 

Skrivet fra kommunen kan leses her:
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/gir-luke-for-idrettsaktivitet/

 

 

04.04.2020 16:09