Programtrening Vallermyrene 12.-13. mars

Programtrening Vallermyrene 12.-13. mars

Dressurgruppa inviterer til programtrening med Dag Smith Meyer og Hedda Abel på Vallermyrene Rideanlegg. GRSKryttere blir sponset med redusert treningsavgift, samt at vi inviterer til felles lunsj!  Du kan være med begge dager – eller bare en av dagene! 

Påmelding til grskdressur@gmail.com innen den  6. mars! De som allerede har meldt, trenger ikke å melde en gang til!   Har du spørsmål, kontakt Silje Poulsen, mobil 99155288.

Lørdag 12. mars: Dommer Dag Smith Meyer

Dag er foruten GP dommer  (grad IV) også rytter og trener! 

Vi starter med 1 times teori  - deretter rir hver rytter et selvvalgt program, får kommentarer/tips i etterkant av rittet sitt og få muligheten til å gjenta  øvelser.  Vi organiserer videoopptak og vi har felles gjennomgang av rittene med gode tips og forklaringer på hva dommeren ser etter og hvorfor han dømmer slik han gjør!

Egenandel GRSK rytter:  kr 300,-

Søndag 13. mars : Dommer Hedda Abel

Hedda er dommer med grad III og dømmer alle klasser opp til VB !  Hun har også vært aktiv rytter og startet klasser opp til MA.

Også her starter vi med 1 times teori – deretter rir hver rytter et selvvalgt program og får tilbakemelding på forbedringspotensiale samt får muligheten til å ri deler eller hele programmet om igjen.

Her må du organisere ev videopptak selv!

Egenandel GRSK rytter: kr 200,-

Ryttere fra andre klubber er velkomne – forutsatt at det er plass og til full pris!

Hver rytter må ordne med egen skriver. Si fra til oss dersom det er et problem. 

C-stallen kan benyttes dersom du har oppstallingsbehov!

Vi anbefaler alle ryttere å stille med flettet hest og rideutstyr og iallfall hvit ridebukse, men dette er frivillig :-)!

Dressurkomiteen i GRSK, følg oss på facebook, «GRSKdressur»

21.02.2016 09:15
lagt til handlevogn