Oppstalling stevner

GRSK har 99 bokser fordelt på A,B,C og D stallbygg beliggende ovenfor hallene. I tillegg har GRSK mulighet 26 bokser i gml. skolestall og mulighet for ytterligere 22 bokser  i gml.privatstall.

Oppstalling i faste bokser innendørs (ikke telt). OBS- ikke drikkekar i bokser, ta med egen vannbøtte. Vaskespilt, og vann tilgjengelig. Møkkekontainere er utplassert og skal benyttes.Ta med eget trillebår og greip.

Boksene er fliset first bedding. Ta med egen suppleringsflis, eller kjøp sekker i sekretariatet.

All møkk og tiss skal fjernes fra boksen. Ønsker du at klubben skal møkke for deg, betal kr. 200 i sekretariatet. Manglende møkking belastes med kr. 200/500 eller det kreves depositum ved neste stevne .

Dagboks og døgnoppstalling iht. avgifter i stevneinvitasjon.

28.02.2015 11:57