Longeringsgrop

En rund inngjerdet longeringsbane er etablert ved privatstallen på Vallermyrene. Gammel ridebanebunn fra oppvarmingshallen er lagt i bunnen.

Vi minner om at det ikke er tillatt å longere på utebanen eller i konkurransehallen, og at longering nå fortrinnsvis kan skje i longeringsgropa.

13.07.2016 14:52
lagt til handlevogn