Lisenser og Grønt Kort

Ved førstegangsregistrering av lisens/Grønt Kort, må melding sendes til medlemsansvarlig. Du kan benytte skjema ved siden av her og skrive i meldingsfeltet. Meldingen sendes da til Merete Skar.

Alle som skal delta i ridekonkurranser på utvidet klubbstevne eller høyere nivå, må  ha Grønt Kort. Grønt Kort består av et regelkurs KR1, kurs i sikkerhet og hestekunnskap, praksis i stall, praktisk ridetest. Regelkurset arrangeres av TVRR(kretsen) jevnlig og kunngjøres på kretsens side og på Startsiden her, dersom kurset avholdes i Grenland. For de øvrige delene av Grønt Kort-kurset, herunder ridetesten,  kan man sende mail til Heidi Holthe (JMRK) : heidi.holthe@hotmail.com, så samler hun opp nok deltakere og holder kurs.

Hestelisens fra NRYF:

Førstegangsregistrering  kr 400

Årlig lisens kr. 300

Årlig ponnimåling (t.o.m 8 år) kr 100

Rytterlisens  fra NRYF:

Grunnlisens kr 400 ( kr  680 m forsikring)

Hovedlisens kr. 1000 (kr 1280 m forsikring)

Topplisens, FEI-stevner  kr 2000

Se rytter.no

05.03.2015 10:42