Lederskifte i GRSK

Thor Austad har takket for seg i GRSK styret. Thor har nedlagt en betydelig innsats som leder og nestleder i mange år, og det er klubben takknemlige for. Nestleder  Cecilie Skar rykker opp som leder av styret og ivaretar leders funksjoner frem til styret innkaller til et eventuelt årsmøte.

Pernille Poulsen  er ny ansvarlig for  oppstalling og stalldrift. 

20.06.2017 19:55