Kjøring

Kjøring

GRSK har ikke bare ryttere som driver aktivt med sprang og dressur. Vi har også aktive ryttere innenfor grenen KJØRING. Har du lyst til å prøve kjøring, kan du kontakte Carina Wærnes Øien,  carinawoien@gmail.com for nærmere info om treninger.

Mer informasjon om kjøring finner du på NRYFs sider her

30.08.2016 11:30