Innkalling til ekstraordinært årsmøte 12.07

Til medlemmer i Grenland Ryttersportsklubb

Innkalling til ekstraordinært årsmøte og årsmøte i GRSK 2021, inklusive sakslister. 

Styret viser til tidligere avholdt årsmøte, med underkjent saksliste. Kun valget ble gjennomført på ordinært årsmøte den 4. juni 2021. Resterende saker må behandles på nytt innkalling til årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes fysisk på Solsiden kafe, Vallermyrene den 12 juli 2021, kl 18:00 

Under følger sakslisten for det ekstraordinært årsmøte: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle forslag og saker:

8.1-Valg av revisor med tilbakevirkende kraft fra 2020

Årsmøtet avholdes fysisk på Solsiden kafe, Vallermyrene den 12. juli 2021, kl.18:00

Under følger sakslisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører(e) 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Godkjenne forretningsorden

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, og undergruppers årsmeldinger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker:

 

10.1-Dressurgruppa, øke antall medlemmer i gruppas styre - TRUKKET

10.2.I-Antall styremedlemmer i styret Grsk, og tid i vervet - TRUKKET

10.2.II-Antall styremedlemmer i styret Grsk, og tid i vervet

10.2.III-Antall styremedlemmer i styre Grsk, og tid i vervet - TRUKKET

10.3.I-Honorar av styremedlemmer styret Grsk - TRUKKET

10.3.II-Honorar av styremedlemmer styret Grsk

10.3.III-Honorar av styremedlemmer styret Grsk - TRUKKET

10.4-Bruk av klubbens sider på Facebook

10.5-Søknad kompensasjon

10.6-Leie av stallplass og drift av stall - TRUKKET

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Saksdokumenter sendes ut senest en uke før årsmøtet avholdes. 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Grenland Ryttersportsklubb kontaktes på epost: styret@grsk.no .

Med vennlig hilsen
Styret GRSK 

29.06.2021 15:28
lagt til handlevogn