Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes den 28. mars, klokken 19.00 i kafeen på Vallemyrene ridesenter.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet,må sendes styret senest 14.mars.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fyllt 15 år,vært medlem av idrettslaget i minst en måned,og ha betalt kontigenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett,valgbarhet,forslagsrettmv.,se idrettslagets lov §5 til §8. 

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen styret.

07.03.2019 10:30