Innkalling til årsmøte GRSK 20.05.21

Styret innkaller herved til årsmøte for Grenland Ryttersportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 20. mai, klokken 19.00.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes på mail til styret@grsk.no, senest 6. mai.  

Sakspapirer vil bli lagt ut en uke før årsmøtet, senest 13. mai.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se lovnorm for idrettslag.

Alle som ønsker å delta på årsmøte må melde seg på til styret@grsk.no  senest 6.mai. Påmelding er nødvendig for å holde en oversikt over antall deltagere i forhold til corona-restriksjoner.

 Vi håper å holde årsmøte med fysisk oppmøte på Vallermyrene rideanlegg. Det tas forbehold om at dette kan endre seg, avhengig av gjeldende corona-restriksjoner.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Styret i Grenland ryttersportsklubb

20.04.2021 21:51