GRSK har ansatt ny daglig leder for Vallermyrene Rideanlegg

 

Til medlemmene av Grenland Ryttersportsklubb

 

På årsmøte i begynnelsen av året la styret frem et budsjett for 2018.

Et viktig punkt i budsjettet var å finne en økonomisk løsning for å kunne lønne en daglig leder i GRSK.

Styret har nå over tid jobbet med dette og kommet frem til en god løsning for klubben.

Klubbens tradisjon har vært at styret har driftet anlegg og klubb. Dette har vært krevende for de ulike styrer gjennom årene. Mange har gjort en formidabel innsats for å så føle seg utbrent og slitne. For at klubben skal kunne bestå å kunne videreutvikle seg har vi gått inn i et prosjekt som styret har veldig stor tro på!! Bryte tradisjon og satse på noe nytt, litt skummelt, men absolutt veldig spennende. Å ansette en daglig leder.

Ved å ha en daglig leder, får nå styret mulighet til å bruke sine ressurser på å utvikle klubben og senteret. Øke kvaliteten på stevner og andre ubrukte ressurser.

 Vi har hatt flere interessenter til denne jobben.  Gjennom intervjuer og vektlegging på kompetanse og erfaring har vi ansatt en daglig leder.

Hun heter Camilla Gulliksen. Hun har drevet med hest i hele sitt liv og har erfaringer innen drift av stall og oppstallører, økonomi, rideskoledrift og klubbutvikling som GRSK vil ha stor nytte av. Hun har i en årrekke drevet ridesenter i Ålesund og også drevet ridesenter i Elverum sammen med sin mann, Jon Harald Gulliksen.

Camillas oppgaver for klubben vil være å ta ansvar for daglig drift av stallen. Dvs foringer, kontakt med oppstallører, vedlikehold av plassen, ridehus og uteanlegg osv…

Hun skal også være et ansikt utad, sammen styret og klubbens medlemmer når vi arrangerer stevner. Hun skal forberede og legge til rette for å kunne arrangere stevner eller annen aktivitet på senteret.

 Sammen med sin mann, Jon Harald Gulliksen, hennes to døtre, Thea og Marie flytter de nå ned til Grenland.

 Jon Harald er ansatt i Norges Rytterforbund og ønsker å bidra til å videreutvikle klubben når han ikke er ute og reiser. Han er banebygger og stildommer og tilbyr disse tjenester som en del av dugnad.

Thea på 12 er allerede en aktiv konkurranserytter innen sprang og Marie på 8 gleder seg til å bli 9 neste år så hun også kan konkurrere.

Hele familien vil fremover representerer GRSK under stevner og andre arrangement.

De vil ha oppstallet sine hester på senteret og blir derfor en del av det daglige miljøet i stallen 

Mindis fortsetter sin jobb som vanlig og samarbeider med Camilla og de faste gjøremål.

Håper dere ser det positive ved denne avgjørelsen og fortsatt være med å bygge opp om den unike dugnadsånden vi har i vår klubb. Vi i styret er veldig stolte av medlemmene våre, deres sportslige resultater og ansikt utad på og utenfor senteret.

 

Mvh Styret GRSK

07.08.2018 15:55