Ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte 11. september kl 19:30 i kafeen på Vallermyrene rideanlegg. 

Sak: Valg av styreleder/styre.

27.08.2017 10:43