Ekstraordinært Årsmøte 26. april

Ekstraordinært årsmøte avholdes  26. april kl 1930 på Vallemyrene  Rideanlegg i kafeen.

Sak 1. Valg av leder og nestleder

Det vises til ordinært årsmøte for 2016 hvor nytt styre ble valgt, men hvor posisjonene nestleder og leder ikke ble utpekt og valgt. Styret innkaller nå til nytt årsmøte med forslag til leder og nestleder slik at valg på disse kan skje iht. vedtektene.

06.04.2016 07:11
lagt til handlevogn