Dugnad spranggruppa

Etter medlemsmøte 6. oktober 2016 gjelder følgende angående dugnadsarbeid og stevner.

Mål- et mer strukturert system, involvere flere slik at det blir  mindre på hver.

Etter medlemsmøte 6. oktober 2016 gjelder følgende angående dugnadsarbeid og stevner.

Mål- et mer strukturert system, involvere flere slik at det blir  mindre på hver.

Hvorfor jobbe dugnad:

Vi har et fantastisk anlegg som alle klubbens medlemmer kan benytte seg av kostnadsfritt. Tilgjengelige bokser ved trening og stevner. Å drive Vallermyrene Leir er ekstremt kostnadskrevende for klubben, både i form av leie av anlegget og driftskostnader knyttet til vedlikehold og nødvendige oppgraderinger. Dette finansieres i hovedsak av stevnene vi arrangerer. Det er derfor ingen selvfølge at vi har så flotte fasiliteter til disposisjon for medlemmene våre. For å kunne tilby dette trenger vi også inntekter.

Klubbens aktive medlemmer sparer masse penger årlig på å kunne starte stevner på hjemmebane. Man slipper oppstalling og andre store kostnader knyttet til bortestevner som f.eks hotell og restaurant.

Hvem må jobbe dugnad:

Definisjonen på dugnad er frivilling felles innsats, uten betaling. Det er likevel et krav om å stille opp på dugnad for de som ønsker å bruke anlegget vårt.Utover det ønsker vi alle som har et ønske om å være en del av et  hyggelig miljø velkommen.

Hvordan kan vi best strukturere oss og få med alle:

Aktive medlemmer deles i grupper. Vi ønsker at medlemmene selv skal være litt pro-aktive og gi beskjed om hva de har lyst å bidra med. Alle «dugnadspliktige» må melde seg i en gruppe!

 • Kioskgruppa: Bemanne kiosken, innkjøp og planlegging til stevner.
 • Helsepersonell: Fordele vakter og passe på at vi har alt nødvendig utstyr før stevne
 • Sekretariat: Bemanne sekretariatet, påmeldinger, horse pro
 • Dommerbod: Vakter i dommerboden. Vi trenger speakere, skrivere og tidtakere. 
 • Renhold: Holder området ryddig. Tømmer søppelkasser, vaske gulv i kafeen, vaske toalettene, hjelpe til med møkking på plassen. Dette er fleksibelt arbeid som man kan gjøre når man likevel er her.
 • «Handy-gruppa»: Tar seg av tekniske og andre utfordringer vi stadig møter på under stevnet. Sørger for at lyd, pc’er, tidtaker og celler (osv) fungerer før og under steve. Her burde det fordeles slik at det er noen som tar ansvar for at alt er i orden før start og at vi alltid har en kontaktperson tilgjengelig på stevneplassen, særlig før start da vi som oftest møter de største utfordringer da.
 • Banekjøring: Ansvar for banene og at traktor, harv og annet nødvendig utsyr for å preparere baner er i orden før og under stevne.

 Det viktigste for klubben er at medlemmene selv finner ut av hva de har lyst å bidra med. Det skaper mer trivsel og engasjement som gjør at vi får det mye hyggeligere sammen.

Krav til rytterne:

 • Alle fra 12 år og oppover som deltar på stevne blir satt opp som banemannskap eller dommerbod. Alle må selv melde til Anniken hvilke klasser de kan stå innen søndag kl 12.00 før stevne. Hvis ikke det blir gjort er du selv ansvarlig for å bytte klasser som evt ikke passer!  Meld deg gjerne på noen klasser selv om du ikke rir selv den helgen. Hvis alle har en holdning at de kan bidra selv om de ikke starter blir det mindre jobb de helgene man starter.
 • Banebygging før, under og etter stevne. Er du forhindret til å møte opp må du gi beskjed til Anniken i god tid. Man blir da fordelt andre oppgaver, som f.eks møkking av baner en viss tidsperiode. 

Andre endringer som ble tatt opp på møtet:

 • Dagboks: DAGBOKS SKAL MELDES I HORSEPRO!
  • Alle får tildelt bokser med boksskilt på utsiden
  • For å få trukket fra dagboksen må du ha stilt opp på dugnad hele den dagen.
  • Meld fra hvis ikke du trenger boksen likevel!!
  • Blir man tatt for å forsyne seg av bokser uten å ha meldt fra må man betale for den.
  • Ikke møkket boks etterfaktureres med kr 500,- på lik linje med alle andre.
 • Døgnoppstalling:
  •  Etter avtale med oppstallingsansvarlig , dette forutsetter at en er tilgjengelig hele dagen, om det er ledige b

Meld inn hvilke gruppe du ønsker å tilhøre til Håkon Stornes SMS 91771414. Skriv også på telefonnr og mailadresse.

Vi gleder oss masse til mange vellykkede stevnearrangementer med verdens beste rideklubb!

29.03.2019 09:26
lagt til handlevogn