Årsmøteprotokoller for 2019

Protokoll fra årsmøte og ekstraordinært årsmøte finner du her.

Det nye styret fattet  vedtak om at alle referater publiseres på nettsiden.  Referatene kan du lese her.

På ekstraordinært årsmøte 23.4. 2019 ble styret supplert med 2 mannlige styremedlemmer. Kravene til kjønnsbalanse er da oppfylt.

29.03.2019 08:53