Årsmøteprotokoll for 2019

Protokoll fra årsmøte finner du her

Det nye styret fattet  vedtak om at alle referater publiseres på nettsiden.  Referatene kan du lese her.

29.03.2019 08.53