Årsmøte 6. mars kl. 19

Årsmøte 6. mars kl. 19

Årsmøtet avholdes i kafeen på Vallermyrene Ridesenter 6. mars kl. 19.

Årsrapport med regnskap distribueres ut til medlemmene via epost registrert i medlemsregisteret.

Sakliste finner du nedenfor.

Sakliste:

  1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av dagsorden

- Valg av ordstyrer

- Valg av referent

  1. Årsmelding 2016
  2. Regnskap 2016, revisors rapport
  3. Budsjett 2017
  4. Valg på styre, valgkomité og revisorer
  5. Handlingsplan for GRSK
  6. Evnt. innkomne forslag innen fristen.

23.02.2017 14:05