Årsmøte 28. mars 2019 kl. 19 i Kafeen

Årsmøte 28. mars 2019 kl. 19 i Kafeen

Det avholdes årsmøte i Grenland Ryttersportsklubb med saksliste som vist nedenfor.

I.           Valg av ordstyrer og møtereferent

II.         Godkjenne de stemmeberettigede.

III.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

IV.        Behandle årsberetning 2018

V.          Behandle regnskap 2018 i revidert stand

VI.       Vedta budsjett 2019

VII.   Ingen innmeldte saker

VIII.    Status og prosjekter

IX.      Foreta følgende valg:

a)      Styret

b)     2 revisorer

c)      Valgkomité

 Dokumenter er distribuert medlemmene på epost:

  • Årsberetningen
  • Regnskap med noter og revisors beretning
  • Forslag til budsjett
  • Innstilling fra valgkomiteen

 

25.03.2019 12:36