Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

 Styret innkaller til Årsmøte tirsdag den 1/3-16 Kl 1930 i kafeen på Vallermyrene.   

Sakliste finner du nedenfor

Forslag som ønskes behandlet må være skriftlig levert styret senes 20.02.2016. Disse kan sendes til e-post: ripru@online.no

Sakliste:

1.    Konstituering av møtet

       -Godkjenning av innkalling

    -Godkjenning av dagsorden

   -Valg av ordstyrer

  -Valg av referent

2. Årsmelding

3. Regskap

4. Handlingsplan 201

5. Budsjett 2016

6. Innkomne forslag (her under endringer i vedtekter NIF)

7. Valg

04.02.2016 10:27