ÅRSMØTE 04.06.21 informasjon om opplæring

Årsmøte gjennomføres digitalt 04.06.21. 
I forbindelse med digital gjennomføring legges det ut lenke til opplæringsvideo, slik at medlemmer har mulighet til å sette seg inn i systemet i forkant.

GoPlenum benyttes som saksbehandlersystem til å følge sakene, sette deg på talerlisten, legge inn endringsforslag i saker, eller forslag til andre kandidater, og for å avgi stemme. Det er nyttig og viktig at du setter deg inn i hvordan dette systemet fungerer. Har du deltatt tidligere, så oppfrisk gjerne kunnskapene dine med å se gjennom  opplæringsvideoen for GoPlenum. Den gir god informasjon om hvordan dette fungerer. Alle som er påmeldt og stemmeberettigede vil få en SMS med informasjon om innlogging i GoPlenum.

(2) Deltakerguide til GoPlenum (Ny versjon) - YouTube

02.06.2021 13:12